LUCIA till HÄST i STENSJÖN dec 2018

Lördagen den 8 december anordnade Grönturens Fjordhästar

i samarbete med Barkös Handel med ridande Lucia.

Luciatåget framförde tillsammans med ledare ett fint program

och lucia bar, dagen till ära, en luciakrona av äkta lingonris.

 

Här följer några bilder från luciatåget: