Försäkringar

Grönturens Fjordhästar har kundolycksfallsförsäkring. Genom konceptet Säker hästgård hos Länsförsäkringar finns ansvarsförsäkring.

Alla hästar är försäkrade via Agria.